آخرین فیلم ها

با ورود غیر منتظره ی یک عضو جدید به یک گروه مخفی از مزدوران فنا ناپذیر، مخفی بودن این گروه از بین رفته و آن ها اکنون باید برای فاش نشدن هویت خود بجنگند.

6.7 / 10

The Old Guard 2020

استان واقعی اشرف مروان که داماد رئیس‌جمهور Nassers و مشاور ویژه و confidant برای جانشین او انور سادات بود، در حالی که همزمان با ارزش ترین چیز اسرائیل …

6.6 / 10

The Angel 2018